Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Công an tỉnh ninh bình -

Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình

Đt: 02293871097